1 דקות קריאה
18 Sep
18Sep

חג הסוכות במחיצת רשכבה"ג מרן שר התורה שליט"א

הרב גדליה הוניגסברג שליט"א, רב קהילת 'שונה הלכות' בני ברק 

מצוות סוכה וד' מינים חביבות מאוד על רבן של ישראל שליט"א, כמו כל המצוות שרבינו שליט"א שמח מאוד איתן וחביבה עליו כל מצווה. החל מט"ו באב מתחילים להרגיש בבית של רבינו שליט"א את חביבות מצוות ד' מינים. רבים מביאים לרבינו שליט"א אתרוגים מהודרים ויפיפיים והבחירה הראשונה של האתרוג מתחילה בט"ו באב, בהתרגשות עצומה ובשמחה גדולה של מצווה.

מדי פעם אף עובר רבינו שליט"א ומביט בחביבות של מצווה היכן שמונחים האתרוגים. לגבי הלולב, רבינו שליט"א מחבב במיוחד לולב גדול, משום שאוחז שיש בזה הידור מצווה. אי אפשר להבין את השמחה העצומה שיש לרבינו שליט"א סביב ד' מינים והוא מכניס את כל הבית לשמחה הגדולה הזו. עשרות אתרוגים מהודרים נמצאים אצלו בחג, את הברכה מברך על אתרוג זן מיוחד של מרן החזון איש זיע"א, אך לאחר מכן מנענע רבינו שליט"א את ד' מינים, עם עוד אתרוגים מובחרים ביותר בשמחה של מצווה בלתי ניתנת לתיאור.

במשך כל ימי חג הסוכות מנצל רבינו שליט"א כל רגע לשהות בתוך הסוכה. דוגמה לזה ניתן לראות מהמעשה המופלא הבא:

מגיעה שעת תפילת המנחה. הכובע והחליפה של רבינו שליט"א תלויים בחדר הפנימי בבית. רבינו שליט"א ביקש ממקורבו הרב הגאון רבי ישעיה אפשטיין שליט"א, אם אפשר להכניס את החליפה והכובע שיהיו בתוך הסוכה ואמר: "חבל לי על כל רגע לא להיות בסוכה", על מנת שגם רגע לבישת החליפה והכובע יהיו בתוך הסוכה.

ההסתכלות של רבינו שליט"א בכל רגע היא ממש בגדר של "חכם לב יקח מצוות", כאשר הכל נעשה בחישוב של רגעים ספורים וניצולם למצווה. כך גם במשך כל השנים ועד היום כל יציאה מהבית בחג הסוכות שאינה מוכרחת – כדוגמת נסיעה לכותל המערבי ובעבר לחמיו, מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל – יבלחט"א רבינו שליט"א אינו יוצא מהסוכה, שלא להפסיד עוד רגע בסוכה, עד כדי כך שביקש מר' ישעיה אפשטיין שהכובע וחליפה יהיו בתוך הסוכה, לנצל גם את זמן לבישתם לשהות בסוכה.

את שמחת המצוות העצומה ודקדוק ההלכה של רבינו שליט"א, ניתן לראות גם בשמחת תורה. בעת הריקודים עם ספרי התורה, על מנת שרבינו שליט"א יוכל לשבת על מקומו ולא יצטרך לעמוד זמן רב לאורך כל זמן הריקודים, מביאים לרבינו שליט"א ספר תורה זעיר אותו הוא מחזיק כל העת בעת שיושב על מקומו, ועל ידי כך הוא נשאר לשבת על מקומו גם בעת שרוקדים עם ספרי התורה. זהו זמן נעלה ומיוחד בו רואים את שמחת התורה נסוכה וקורנת על פניו של רבינו שליט"א.

הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות