2 דקות קריאה
06 Aug
06Aug

ערב שנת השמיטה, מתפרסם כאן שו”ת עם מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי בענייני עבודות הפרדס והלכות שמיטה, את השאלות הביא מגדל האתרוגים הרב משה ניימן שנתקל הלכה למעשה בבעיות שצצות בכל שמיטה | צפו:

ערב שנת שמיטה תשע”ה נכנס מגדל האתרוגים הרב משה ניימן מבני ברק שמפקיר בכל שמיטה את כל פרדסיו אל מעונו של מרן שר התורה הגר”ח קניבסקי שליט”א לשאול אותו בענייני העבודות המותרות בפרדס הלכה למעשה יחד איתו הצטרף הרב צבי גרבוז מרבני ישיבת סלבודקה

אני מפקיר את הפרדס בשמיטה ואז מותר לתת מים רק לאוקמי  אילנא, אבל אם נותנים קצת מים יש קצת פרות, והציבור בא לפרדס לקטוף אתרוגים לפני סוכות?

 שר התורה הגר”ח:  זה גם לאוקמי . 

הרב ניימן:  אמרו לי שבשביל שאני לא יצטרך לצמצם בדיוק את כמות המים שאני יעשה אוצר ב”ד למרות שבפועל אני מפקיר לחלוטין את הפרדס ואז אני יוכל לתת מים יותר בשופי. 

הגר”ח: זה עצה טובה .

יש חקלאים שלדאבוננו עובדים בשמיטה והם חייבים לי כסף, האם מותר לי לקבל מהם כסף. אולי זה כסף שקיבלו באיסור?

הגר”ח: לא מחויב לחשוש.


נשארו על העצים אתרוגים שלא קטפו אותם (קטפו רק עד ר”ה) עכשו הם גדולים ומהכובד הם מכופפים את הענפים ושוברים אותם, אז יש גם היזק לעץ, וגם מניעה לפרות שביעית שלא יכול לגדול פרי בענף זה. לט”ו בשבט אנשים מבקשים אתרוגים האם מותר לקטוף את האתרוגים ולהשאיר אותם שמתי שיבקשו לט”ו בשבט אני יביא להם?

הגר”ח:  לקטוף ולהשאיר בבית?  

הרב ניימן : לא, בשדה במחסן.   

הגר”ח:  לכאורה’ יכול . 

הרב ניימן  אפילו שעוד לא ביקשו ממני ואני לא יודע את הכמות? 

מרן: לכוא’ אתה יכול. 

 הרב ניימן :ואם יישאר שלא ביקשו ? 

הגר”ח: אתה לא משביח את העץ בזה ,לאשבוחי אילנא אסור זה הכלל, אם אתה לא משביח את העץ זה מותר.

הרב גרבוז : יש הבדל איך יקטוף את האתרוגים אם העוקץ או בלי העוקץ?

הגר”ח: רק מה שמוכרחים.

יש לי פועלים שקבלתי מהמדינה בשביל שיעבדו אצלי בפרדס. עכשיו שמיטה אין לי עבודה לתת להם, אני התחייבתי לתת להם משכורת כל חודש, ואותם לא מענין שאין עכשיו עבודה.

הגר”ח: “וציוותי את ברכתי “שומר שמיטה שיהא לך ברכה וכול טוב”, 

אבל הם לא עבדים שלי אם הם לא מרוצים אצלי הם יכולים לבקש בעה”ב אחר, אני צריך לדאוג להם או למשכורת או עבודה אחרת, ושאני אומר להם שאין לי עבודה הם ילכו למשהו אחר שעובד בשמיטה?

הגר”ח: שילכו לבד, 

הרב ניימן  :ואם הלכו לבד אני צריך להגיד להם לא?  

הגר”ח:  שום דבר.  

הרב ניימן:   ואם בעה”ב שהם הלכו לעבוד אצלו שואל אותי אם יש לי התנגדות שיעבדו אצלו?  

הגר”ח:  תגיד לו זה לא עסק שלי.

אני קונה קופסאות לאכסן בהם אתרוגים, האם אני יכול  אחרי סוכות להחזיר קופסאות שנשארו לחברה שמהם קניתי, אפילו שאני יודע שהם ימכרו למי שעובד בשמיטה ?

הגר”ח: אתה יכול לתת מתנה לחברים שלך. 

הרב ניימן: אע”פ שאני יודע שהם  יכולים להשתמש בזה לאיסור?  

הגר”ח:  תביא רק לאנשים כשרים. 

הרב ניימן:  ואם אני יודע בברור שיש חשש?  

הגר”ח:  לא תיתן.הרב גרבוז: עץ שחולה שצריך לעוקרו האם מותר לכסות הבור שלא יפלו שם?

הגר”ח: שישים שם קרש.

הרב גרבוז: בחזו”א מובא שמותר להשתמש בירקות שתחילת גידולם בשישית ונגמרו בשביעית, עכשיו למעשה כשקונים את הירקות הללו אנחנו מסייעים לשומרי שמיטה, יש ענין לקנות מהם?

הגר”ח: יש עניין. 

הרב גרבוז: יותר מאשר לקנות יבול נוכרי?  

הגר”ח: כן.

בפרדס האתרוגים יש עצים שמקבלים מחלה ומתייבשים, בשביל שהמחלה לא תתפשט לעצים אחרים צריך לחתוך אותם, ועל פי ההוראות הם שצריך לחתוך גם חלק מהעץ הבריא. האם מותר לעשות את זה בשמיטה?

הגר”ח: לחתוך בצמצום הוא לא יכול?  

הרב ניימן. עד איפו שהמחלה נמצאת ועוד קצת, 

הגר”ח: להשתדל לחתוך בצמצום מה שמוכרח אחרי שחותכים את העצים צריך לשים משחה על העצים שהמחלה לא תכנס לגדם זה כמו פצע , האם מותר לשים את המשחה?

הגר”ח: לשמור את העץ מותר.

בפרדס נשאר גזם של עצים חולים משישית מותר להוציא אותם בשביעית כדי שלא ידביקו עצים בריאים אחרים?

הגר”ח: כן .  

הרב גרבוז: זה לא נקרא להכשיר את הקרקע לזריעה?  

הגר”ח: לא, זה מונע היזק. 

הרב גרבוז: זה נקרא  מונע הפסד, אפילו שזה חשש שמא, ואפילו שזה לא הפסד מרובה? 

הגר”ח: לכאורה.בפרדס שמשביתים אותו גדלים עשבים לגובה גדול, העשבים גם מונעים מהעץ מים היות ואי אפשר לדעת אם העץ מקבל מים מצינור ההשקיה, וגם מביא מזיקים ונחשים, בשמיטה הקודמת היה גוי שנחש נשך אותו. האם מותר לרסס בשביל לייבש את העשב?

הגר”ח: אי אפשר לשים סם לנחשים?  

הרב ניימן: ההוראות לנחשים שא”א לתפוס אותם הם מתחבאים. 

הגר”ח: לשים סם כזה הם יאכלו אותו וימותו.

בעיה נוספת בגלל העשב, שאם לא יורידו את העשבים לא ידעו אם העץ קיבל מים והעץ יכול למות אין פה את הלאוקמי של העץ?

הגר”ח:  אם צריך לאוקמי מותר ע”פ דין, 

 הרב גרבוז: זה נקרא לאוקמי, אפילו שאנחנו לא יודעים איזה עץ זה יהיה, רק שיכולים להיות עצים שלא יקבלו מים, זה מספיק? 

 הגר”ח: אם יודעים שיש עצים שיתייבשו בגלל זה זה מותר

בחומר שמיבש את העשב יש שני סוגים. יש חומר שמרססים והוא מייבש את העלים מלמעלה, ויש חומר שמהעלים הוא יורד גם לשורש, הנפק”מ בין החומרים הללו, שאת החומר שמייבש רק את העלים מלמעלה יצטרכו אחרי חודש עוד פעם את העבודה הזאות, אבל מה שעושים שמיבש את העלים והשורשים בפעולה אחת זה לא יגדל יותר?

הגר”ח: הכלל בכולם זה לאוקמי  מותר, לאברואי אסור, 

מה שצריך שהאילן לא יתקלקל זה מותר, ומה שזה להשביח זה אסור.

בסוף ביקש הרב ניימן ברכה ממרן הגר”ח שהשיב לו “וציוותי את ברכתי ” שומר שמיטה שיהא לך ברכה וכול טוב. אמן.


הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות