1 דקות קריאה
20 Jan
20Jan

באורח נדיר זכו אמש בני ישיבת משכן התלמוד ק"ס בראשות הגאון ר' יוסף קסלר שליט"א רב קהילת אוהל מנחם בעיר, ובנשיאות הגאון ר' חנניה יו"ט ליפא ליוש רב שכונת גרין פארק, לביקורו של הגאון ר' יצחק שאול קניבסקי שליט"א בנו של רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל, אשר הופיע לרגל הצטרפותם לתכנית מדובבי שיח שע"י מכון שיח אמונה המכה גלים בשבועות האחרונים בקרב עולם הישיבות.


רבות הם הישיבות לצעירים המתחבטות איך להחדיר את לימוד המוסר בקרב צעירי הצאן, וכאן החליטו ראשי הישיבה שליט"א לאור דברי רשכבה"ג מרן ראש הישיבה שליט"א שמחדיר תמיד בגודל מעלת המוסר בלימוד לפי טבעו של כל אחד ואחד והחלו בלימוד אגרת הרמב"ן, כשהתלמידים יחד עם המשגיח הגר"ש מאלקין שליט"א ורבני הישיבה מאירים הערותיהם בעומק דבריו הקדושים.


ועתה לקראת יום השנה להעלותו של רשכבה"ג מרן שר התורה השמימה, הביע ראש הישיבה שליט"א את רצונו להצטרף לליגיונו של מלך, מדובבי שיח בארחות ישרים, בלימוד הספר ארחות יושר בסדרי המוסר בישיבה.
את המעמד פתח רה"י הגאון ר' יוסף קסלר בזכרו את ימי נעוריו יחד עם הגאון ר' יצחק שאול שליט"א, ולאחמ"כ אמר "חז"ל אומרים שראה הקב"ה צדיקים מועטים הלך ושתלן בכל דור ודור", עוד כתוב שהראה לו הקב"ה לאדם הראשון דור דור ודורשיו דור דור ומנהיגיו, זה משהו מדהים שהיינו בחורים היה את הספר חיי עולם של רשכבה"ג מרן הסטייפלער זצוקללה"ה, זה דיבר לנפש כל אחד, דיבורים באמונה ובדרך הלימוד הנכונה, בסוף גם נדפס מכתבו שבאים אליו בני ישיבה ואומרים שיש להם משבר, להגיד היו מתביישים, אך הסטייפלער היה כבד שמיעה אז היו כותבים פתקים אני במשבר, הוא היה יושב ומסביר בארוכה לבחור, כמה מעלתו עצומה ואיך יהיה סדר יומו, ותוך כמה שנים יהיה מאושר עלי אדמות, וזה עשה פעולות גדולות בלבבות בני הישיבות ועד היום הזה.


כיום יש לנו את הספר ארחות יושר, בחור יושב ולומד את זה הוא מרגיש "הוא מדבר אלי", צדיק שחי בדור שלנו כותב את הדרך אשר נלך בה בשפה ברורה ופשוטה, זה דבר עצום ונשגב התועלת הגדולה שיש מזה, ובעז"ה נזכה שלזה ימשכו לבבות כולנו לאהבה ויראה ולדבקה בו.


תלמידי הישיבה האזינו בשקיקה למשא הגאון ר' יצחק שאול שליט"א שבארח נדיר חשף סודות מהקודש פנימה ותיאר הרגעים המרוממים שאביו הגדול זכה לכתוב את ספרו ארחות יושר: היה זה כמדו' אחר שסיים לכתוב את ספרו דרך אמונה, בלילה היה עולה למעלה בעלייה שם הייתי ישן וכתב כל יום פרק, וכל פרק זה להקיף את הנושא המדובר מכל מאמרי חז"ל בענין מכל התורה כולה, אנשים חושבים שהרב היה מתנהג כפי גאונותו ואינו נכון הוא היה מתנהג כדרך אנשים, רק כל היום ישב ולמד, לאחר מכן היה שואל אותי האם הדברים מוצאים חן בעיניך (כדי לדעת האם נהירים הדברים), וכך במשך שלושים יום סיים את כתיבת שלושים הפרקים שבספר.


המשיך הגאון שליט"א וסיפר: שעל אף שמאז שידע לקרוא טוב בגיל חמש, אביו היה מעירו כל יום לתפילת וותיקין, אף על פי כן מיום שנכנס לישיבה לצעירים, הקפיד שיתפלל רק בישיבה, כאשר מסביר לו: בבית כנסת לומדים, בישיבה לומדים איך להתפלל.


כמו"כ הרחיב במעלת הקביעות בלימוד המוסר וסיפר שזה היה סודו של אביו הגדול זללה"ה שבתחילה שהתחיל הספקיו הידועים הוא לא עמד בזה, אך נלחם על הקביעות היום יומית בכל תוקף, וקרא בזאת לבני הישיבה להשים על ליבם ענין הקביעות הן בלימוד המוסר והן בכל חוק לימודם, שבכך יזכו ויתעלו מעלה מעלה בידיעת התורה.


לאחמ"כ בחן הגאון שליט"א את התלמידים ועמד בהתפעלות על ידיעותיהם הנרחבות והמקיפות בסוגיות שנלמדו בישיבה במהלך החדשים האחרונים, בסיום המעמד עברו בני הישיבה, והגאון ר' יצחק שאול חילק לתלמידים את הספרים נדבת מכון שיח אמונה הי"ו.


המעמד הותיר רושם כביר על תלמידי הישיבה שבימים אלו מתחילים בלימוד ארחות יושר כסדר, לע"נ רשכבה"ג מרן שר התורה זצוק"ל, ניתן להאזין להקלטות מהמעמד בטלפון שמספרו: 03-306-4815.הערות
* כתובת הדואר האלקטרוני לא תוצג באתר.
אתר זה נבנה באמצעות